Fitxa tècnica

  • Any: 2021

  • Client: Autoritat Portuària de Tarragona

  • Ubicació: Museu Port de Tarragona

  • Superfície: 1.500 m2

  • Tipus: Museo

  • Feines: Producció i Muntatge de la museografía para el Museu Port de Tarragona. Inclou la construcció d’estructures, vitrines, escenografia, gràfica, muntatge de peces, fusteria i pintura.

  • Dissenyador: Cristià-Blasi Comunicació

Temàtica

El magatzem construït al primer terç del segle XX es converteix en un nou i modern espai per exposar el fons patrimonial portuari, i a la vegada, en una nova oferta museogràfica emocionant gràcies a avançats mitjans audiovisuals i interactius.
Es tracta d’un edifici idoni per exposar el fons patrimonial portuari. Atès el gran volum de la majoria de les peces exhibides, l’amplitud d’espai que ens ofereix aquesta antiga nau de dipòsit de mercaderies, permet plantejar un discurs integrador amb els objectes.

UN MUSEU D’EXPERIÈNCIES
Un museu en clau de present i de futur. La museografia es repensa per a
donar resposta a les necessitats dels públics actuals. La manera d’apropar-se
al coneixement, juntament amb l’evolució de la tecnologia, propicien l’aparició
d’uns recursos que li són més propis a les generacions d’avui. Plantegem
solucions participatives que, sempre des del rigor dels continguts, proposin
experiències atractives a tots els visitants, bé sigui a través d’elements
interactius, dispositius d’esperit lúdic o espectacles immersius.
Una visita plantejada com a experiència, desvetllant la curiositat i les ganes
de saber a través del llenguatge de les emocions. Complement i contrapunt al
discurs acadèmic que es desprèn de la col·lecció i dels textos de la museografia.