Jordi Padros

Jordi Padrós.                              
Enginyer tècnic industrial
Director General

    

Renata Chinke
Direcció General
Departament d’Administració

Marga Soto
Departament Comercial

Carmen Cruz
Diplomada en Empresarials
Dpt. Comercial i Màrqueting

    

Leonardo Chinke
Coordinador Recursos Humans

  

Joan Ribera
Arquitecte Tècnic
Departament d’Estudis

cesar

César Padilla
Arquitecte Superior
Departament d’Estudis

Jordi Freixanet
Arquitecte tècnic
Tècnic de Projectes

  

Dani Renalias
Llicenciat en Dret
Departament de Compres
Responsable de Compres

Carlos Valdés
Departament d’Oficina Tècnica
Dissenyador
Tècnic de Projectes

  

Arnau Serra
Enginyer tècnic industrial
Departament d’Enginyeria

Joaquim Falcó
Enginyer tècnic industrial
Departament d’Enginyeria

Josep Larroy
Cicle Superior Projectes
Tècnic de Projectes

Jorge Nuñez
Enginyier Industrial Mecànic
Tècnic de Projectes

Lluis Pi
Departament de Producció
Encarregat
Tècnic Muntador

Iñaki Barriuso
Departament de Producció
Encarregat
Tècnic Muntador

Dido
Departament de Producció
Tècnic Muntador
Especialista en fusteria

Rafael Mesa
Departament de Producció
Tècnic Muntador
Especialista en fusteria

Pedro Sansano
Departament de Producció
Tècnic Muntador
Especialista en pintura

Joan Comerma
Departament de Producció
Tècnic Muntador

Petar Gospodinov
Departament de Producció
Especialista en Soldadura

Javier Ruiz
Departament de Producció
Especialista en soldadura

Antoni Romero
Departament de Producció
Especialista en soldadura