DISSENY D’ESPAIS EFÍMERS

A Expomon només necessitem una proposta per iniciar un nou projecte.

Del terme disseny efímer, el qual tracta de totes aquelles intal·lacions les quals no es consideren permanents, compleixen una funció per un período determinat de temps, ja sigui per unes hores, un dia, una setmana… En qualsevol cas són efímeres.

A partir d’un tema, una idea, una història… podem fer el disseny d’un espai amb mobiliari, vitrines, panells, gràfics, senyalitzacions…

Ens ocupem de tot, començant pel disseny de l’exposició a través d’un croquis, esbossos i plànos per tal de fer una primera aproximació i donar forma a la idea principal captada del client.