Loading...

EXPOSICIONS ITINERANTS

A Expomon som especialistes en el muntatge d’exposicions de tot tipus.

Què és una exposició itinerant?

És aquella exposició que viatja per diferents espais i/o poblacions.

A Expomon ens ocupem de tots els detalls en muntatges i desmuntatges d’exposicions itinerants per tot l’àmbit nacional.

Tractar amb cura i embalats correctament els elements que itinerant és vital.

El nostre equip és molt conscient d’això per la qual cosa s’ocupa de visitar els llocs, locals, institucions on es munten les exposicions i s’assegura així de com són els accessos, la sala, l’espai, quins permisos es requereixen dels estaments públics, així com del transport i logística que es requereixin.

Entre dates d’itineràncies, el nostre magatzem acull els elements expositius essent aquests revisats i restaurats amb cura pel seu posterior destí.

Projectes relacionats