EMMAGATZEMATGE D’ EXPOSICIONS

A EXPOMON, oferim el servei d’emmagatzematge d’exposcions a les nostres instal·lacions.

Ens encarreguem de descarregar l’exposició i emmagatzemar-la a les nostres naus durant el temps que sigui necessàri.

Les exposicions itinerants poden guardar-se en els nostres magatzems durant el temps en el que no s’exposen.

També podem realitzar el manteniment de les exposicions (repassos de pintura, proves de funcionament, reparacions etc..) en el període en el que estan emmagatzemades.