PRODUCCIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS

A EXPOMON podem realitzar produccions audiovisuals, programar equips i dispositius i dur a terme el muntatge i les instal·lacions audiosvisuals necessàries.