Loading...

EXPOSICIONS TEMPORALS

A Expomon som especialistes en el muntatge d’exposicions de tot tipus.

Què es una exposició temporal?

Les exposicions temporals o transitòries es porten a terme per ser exhibides durant un período de temps curt, entre dos setmanes i tres mesos; la seva durada depèn de la trascendència de l’exposició i del nivel d’assistència de públic. Generalment s’ubiquen en espais que puguin adaptar-se facilment, o en poc temps, a les necessitats particulars de muntatge de cada mostra.

Por lo general se realizan en recintos que deben adaptarse fácilmente, o en poco tiempo, a las necesidades particulares de montaje de cada muestra.

Projectes relacionats