Loading...

CENTRES D’INTERPRETACIÓ

El disseny de l’espai és vital per donar relleu presencial als centres d’interpretació.

Què és un centre d’interpretació?

És una exposició al voltant d’un guió de tipus museogràfic (amb intencionalitat pedagógica), la qual connecta Intel.lectual i emocionalment al visitant amb el patrimoni, estimulant el seu interés i comprometre’l així amb la seva cura i conservació. Dit d’una altra manera, es busca incidir en la conducta del visitant.

Aquests centres acostumen a estar ubicats a l’entrada del lloc d’interès o a l’inici del seu recorregut, donat que es presenten una síntesi dels béns culturals o naturals que es conserven o es presenten (reserves naturals, museus, jardins botànics, aquaris, zoològics, llocs arqueològics, etc.). En els centres d’interpretació els visitants tenen l’oportunitat de rebre informació significativa i experimentar vivències amb relació als béns de la zona.

Projectes relacionats