ESCENOGRAFIES

“Digues-m’ho i ho oblidaré, ensenya-m’ho i potser ho recordo, involucra-m’hi i aprendré”.
Benjamín Franklin

Què és l’escenografia?

L’escenografia és el conjunt d’elements visuals que conformen una escenificació, siguin materials (decorat, utillatge teatral), la il·luminació o la caracterització dels personatges (vestuari, maquillatge, perruqueria), ja sigui l’escenificació destinada a presentació en viu (teatre, dansa), cinematogràfica, audiovisual, expositiva o destinada a altres esdeveniments.

Aplicada així a museografia es correspon com una recreació d’una peça, espai o hàbitat que sense ser real s’assembli el màxim a la realitat.
El nostre equip és molt conscient d’això per això realitza un treball d’investigació sobre l’escena o hàbitat sol·licitat i les possibles propostes per nosaltres plantejades.

Els aspectes tècnics de realització es plantegen en un esborrany, on s’estudia la seva viabilitat abans de l’aprovació per part del client.

La fabricació, el retoc i rematada escenogràfic es realitza in situ, per acomodar-lo a les necessitats reals de l’espai.

Les tècniques i materials utilitzats per a la fabricació de les nostres escenografies són d’última generació, aporten resistència i acabats gairebé reals o reals en qualsevol tipus de material i superfície, a més de reduir els temps de fabricació.

Depenent del projecte es realitzen mostres o maquetes per testejar materials i sistemes de fabricació per part del client.

En el cas de reproducció de peces aquestes poden ser una còpia real de l’original, realitzades amb materials iguals, respectant el sistema tradicional per a la seva fabricació, o simplement una recreació de l’original amb moderns materials alternatius, però amb capacitat per proporcionar un acabat molt similar.