MUNTATGES/DESMUNTATGES D’EXPOSICIONS

A Expomon som especialistes en la instal·lació i muntatge d’exposicions en tota la península.

Comptem amb un equip tecnològic especialitzat per tal ue el procés de transport, muntatge i instal·lació d’exposicions d’obres d’art, quadres i escultures en museus sigui segur i garantit.

El desmuntatge d’exposicions també requereix la mateixa professionalitat i especialització per a retornar l’estat inicial a la sala o espai expositiu, així com els elements exposats a la seva situació d’origen.