DISSENY GRÀFIC

La nostra especialitat és el disseny gràfic orientat a projectes expositius.

Els pilars on ens basem són:

Conceptes bàsic del disseny per a l’expografia

  • Percepció visual, jerarquía, la retícula
  • El color i la tipografía
  • Identitat corporativa / Museus-marca
  • Identitat vs imatge
  • Els suports de comunicació gràfica en els museus
  • Projectes de gràfica en exposicions temporals
  • Producció gràfica
  • Mitjans de reproducció