CÀLCULS ESTRUCTURALS

Amb el càlcul estructural busquem garantir que els elements on exposar siguin sòlids per tal de poder resistir accions permanents, com són el pes propi i el lloc on hagi d’anar exposat/instal·lat.

El nostre equip tècnic és especialista en estudiar la sostenibilitat de l’estructura i valorar si el lloc on ha d’anar l’element expositiu té la suficient capacitat de suport o subjecció.