Fitxa tècnica

  • Any: 2010

  • Client: Diputació de Barcelona

  • Ubicació: Barcelona – Via Layetana

  • Superfície: 200m2

  • Tipus: Exposició Temporal

  • Treballs: Producció i Muntatge d’exposició del Centre “Memorial Democràtic”. Inclou la construcció de vitrines, urnes de metacrilat, taula tàctil, electrificació de mòduls, il·luminació, audiovisuals, gràfica, sòl de PVC, fusteria i pintura.

  • Dissenyador: Ámbito cero

Temàtica

El Centre de Documentació del Memorial Democràtic és un centre especialitzat en informació sobre el període històric comprès entre 1931 i 1980 a Espanya. Està compost per dos fons. D’una banda, la biblioteca especialitzada en memòria democràtica, Segona República Espanyola, Guerra Civil Espanyola, repressió franquista, exili i desplaçats i refugiats de la guerra. I, de l’altra, del Banc Audiovisual de Testimonis del Memorial Democràtic (un arxiu audiovisual de testimonis sobre la cronologia històrica esmentada). La seva tasca fonamental serà la d’oferir eines per a l’estudi i el coneixement de la història contemporània, mitjançant el fons bibliogràfic i generant i actualitzant una base de dades informatitzada de testimoniatge oral.