Fitxa tècnica

  • Any: 2018

  • Cliente: Ampans

  • Ubicación: Expobages – Manresa

  • Superfície: 30 m2

  • Tipo: Stand

  • Treballs: Disseny, Producció i Muntatge Stand Ampans a Expobages 2018. Inclou tasques de disseny, gràfica i puntura.

  • Diseñador: Expomon

Temàtica

Stand dissenyat per Expobages 2018. Aquest stand ha estat dissenyat com a plató per acollir l’Ampans TV durant Expobages i alhora per poder ser reutilitzat després en la seu d’Ampans per seguir amb el programa o bé que algun dels seus elements puguin servir per sortides a l’exterior del programa.