Partes modulars EIDEAS

Les Parets Modulars son un conjunt de panells autoportants totalment desmuntables, construïts amb estructura metàl·lica i fusta ignífuga.

Las paredes modulares se presentan con una altura de 360 cm y una anchura de 60 cm. El interior es totalmente
Un cop undides formen una paret que es pot utilitzar senzillament per tancar zones o bé per fer actuacions expositives com penjar quadres o vitrines, enganxar un gràfic, muntar aparells audiovisuals, etc. Per aquestes raons són idònies per a centres o sales d’exposicions, per fer estands, tancaments perimetrals diversos i altres.

La base de les parets modulars està dotada de rodes giratòries i potes anivelladores, el que ens permet “moure” trams sencers de paret “acabada” de fins a 9 m de llarg i 360 cm d’alçada.

Les parets modulars es presenten amb una alçada de 360 cm i una amplada de 60 cm. L’interior és totalment diàfan, de manera que podem accedir per a tot tipus de manteniment, com passar instal·lacions elèctriques o emmagatzemar material.

Les parets estan empaperades amb paper “flotant” que permet ocultar les juntes dels panells.

Aventatges

 • Rapidesa de muntatge.
 • Reducció de risc d’accidents laborals per la seva facilitat de muntatge.
 • Les parets es poden reutilitzar en múltiples muntatges.
 • El muntatge es fa amb poc soroll
 • No hi ha pols en l’ambient, ja que no s’efectuen talls in situ (exceptuant les peces a mida)
 • Les parets són totalment diàfanes en el seu interior, permetent tot tipus d’instal·lacions, accessibilitat i emmagatzematge
 • Gràcies a la incorporació de les rodes, es poden moure volums de parets (sense desmuntar) de fins a 9 m de llarg i fins a 3,6m d’alçada
 • Les potes regulables permeten anivellar les parets en sòls “no del tot plans”
 • Les parets poden resistir pesos elevats a l’hora de penjar obres d’art o vitrines
 • L’acabat en paper pintat evita que es marquin les juntes. L’efecte que dóna és d’una paret d’obra pintada
 • Possibilitat d’efectuar múltiples muntatges en diferents formats amb els mateixos mòduls
 • Un cop les parets estan desmuntades, es poden emmagatzemar en espais reduïts
 • Les parets són desmuntables i, per tant, també emmagatzemables. En un espai de 7m2 (3,5 x 2 m) podem arribar a emmagatzemar fins a 20 metres de paret de 360 cm d’altura, que correspon a una superfície de paret (a dues cares) de 140 m2

Renders

Exposicions montades amb parets modulars EIDEAS