La itineració de l’exposició Tecnorevolució obre les portes avui a CaixaForum Sevilla.

L’exposició TecnoRevolución té com a objectiu donar a conèixer les avançades de les tecnologies convergents, la seva aplicació ha aportat progressos importants que ja estan presents en la nostra vida quotidiana.

Aquest mostra interactiva presenta les tecnologies convergents: la nanotecnologia, la biotecnologia, les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), i les ciències cognitives.

Es pot visitar a Caixa Fòrum de Sevilla fins al 9 de juny.

Més info

Diario de Sevilla

El Correo