VITRINES MURAL

Les vitrines mural ens permeten disposar de solucions expositives integrades en l’arquitectura. Són emprades per exhibir peces de major mida o agrupacions de vàries peces menors. Es classifiquen d’acord amb la seva ubiació en l’espai:

  • De paret i encastada 

Permeten màxim tres plans visuals de la peça, una excel·lent visibilitat i protección de les peces.

  • Centrals i de plataforma

Aquestes vitrines destaquen per permetre l’apreciació dels elements exposats des dels quatre plans visuals. Per a peces de gran format, com estàtues, armadures, escultures, mobles o peces es recoma vitrines de plataforma.

Tipus de vitrines