Fitxa tècnica

  • Any: 2013

  • Client: HUB

  • Ubicació: Edificio HUB – Barcelona

  • Superfície: 200m2 (recepción y vestíbulo planta 0)

  • Tipus: Senyalètica

  • Treballs: Producció i Muntatge de diversos mòduls expositors en forma de “bastida”, preparats per senyalitzar el “Edifici del HUB de Barcelona”. Inclou treballs de metalisteria, gràfica, fusteria i pintura.

  • Dissenyador: Avanti – Avanti