Fitxa tècnica

  • Any: 2007

  • Client: STOA – Ayuntamiento de Lloret de Mar

  • Ubicació: Lloret de Mar (Girona)

  • Superfície: 600m2

  • Tipus: Exposició Permanent

  • Treballs: Ampliació gràfica del “Museu de Lloret de Mar”. Inclou escenografies i gràfica.

  • Disseyador: Ambito Cero

Temàtica

“El Museu del Mar de Lloret de Mar” es troba ubicat a l’antiga Casa Garriga. Aquest edifici pertanyent a la segona meitat del segle XIX i situat al passeig Verdaguer és l’emblema d’un passat gloriós, quan alguns lloretencs ho deixaren tot per anar a fer fortuna a les Amèriques. Cap a l’any 1860, Enrique Garriga i Mataró va emprendre el seu periple cap a terres cubanes, concretament a Cienfuegos, on juntament amb el seu germà va crear una empresa de materials per a la construcció.
Naveguem en la història L’itinerari es divideix en cinc àrees: Fills del mar, Mediterrani, Les portes de l’oceà, Lloret després dels velers i Més enllà de la platja. Un recorregut que va des de la navegació de cabotatge realitzada en el Mediterrani fins a la gran navegació d’altura a través de l’Atlàntic.