Fitxa tècnica

  • Any: 2014

  • Client: Fundación “la Caixa”

  • Ubicació: Caixa Forum – Zaragoza

  • Superfície: 800m2

  • Tipus: Exposición Temporal

  • Treballs: Muntatge de parets modulars per a l’exposició “Múltiples Històries”. Inclou la construcció de peanyes de fusta i  de fusteria.