Fitxa tècnica

  • Any: 2022

  • Client: Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

  • Ubicació: Mnactec Terrassa

  • Superfície: 100 m2

  • Tipus: Exposició Permanent

  • Feines: Producció i Muntatge de la museografía para l’ exposició “El Museu Ocult”. Inclou la construcció de prestatgeries, mobiliari, gràfica, estructures metal.liques, interactius, muntatge de peces, mobiliari, fusteria i pintura.

Temática

Espai expositiu que mostra la magnitud dels objectes i les col·leccions que conserva el MNACTEC, així com les sales de reserva on es conserven les col·leccions patrimonials del museu i les tasques de restauració, conservació i documentació que s’hi duen a terme. El visitant es pot fer una idea de la dimensió real de les sales de reserva i de la diversitat d’objectes conservats a les col·leccions del MNACTEC.

L’exposició es pot visitar en MNACTEC-Terrassa.