Expowall

Aquest tipus de paret modular s’adapta a espais més petits i permet, per les seves dimensions, una manipulació més manejable.

Les parets modulars de petit format es presenten amb una alçada de 240 cm i una amplada de 120 cm. L’interior és totalment diàfan, de manera que podem accedir per a tot tipus de manteniment, com passar instal·lacions elèctriques o emmagatzemar material.

La base de les parets modulars està dotada de rodes giratòries i potes anivelladores, el que ens permet moure-les a l’espai on sigui convenient.

Les parets són desmuntables i, per tant, també emmagatzemables.

Renders

Exposició montada amb parets modulars Expowall