D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, indiquem les dades d’informació general d’aquest lloc web:

  • Titular: EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES S.L.
  • CIF: B64589682
  • Adreça: Sant Antoni Maria Claret, 13  – Pol. Ind. Santa Maria – 08271 ARTÉS
  • Telèfon: 93.830.66.46
  • Correu electrònic: expomon@expomon.es

EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES S.L., no es fa responsable dels continguts, ni de les dades que es puguin recollir, als enllaços a tercers que apareixen a la seva web. La finalitat d’aquests és la de permetre la recerca de la informació de la forma més ràpida i efectiva possible i és per això que es faciliten, sense cap altra pretensió que l’estrictament informativa.

A continuació apareixen els termes de l’acord legal que s’estableixen entre l’usuari i EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES S.L.. En accedir, navegar i/o utilitzar aquest lloc web, l’usuari manifesta haver llegit, entès i estar d’acord en aquests termes i complir totes les normes aplicables.

L’accés i ús de la web té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el seu registre previ.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense l’autorització prèvia de EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES S.L.constitueix una infracció castigada per la legislació vigent.

Els noms i logotips exposats en aquesta pàgina són marques comercials registrades.

EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES S.L. no es fa responsable de la mala utilització dels continguts d’aquest web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES S.L. no es fa responsable dels continguts, ni de les dades que es puguin recollir, als enllaços a tercers que apareixen a la seva web. La finalitat d’aquests és la de permetre la recerca de la informació de la forma més ràpida i efectiva possible i és per això que es faciliten, sense cap altra pretensió que l’estrictament informativa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a les persones que emplenin les butlletes contingudes en aquest lloc web que les seves dades personals quedaran incorporades en un fitxer, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder satisfer la vostra sol·licitud i fer-vos arribar la informació sobre els nostres serveis per correu electrònic o ordinari. El responsable d’aquests fitxers és EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES S.L., domiciliada al carrer Sant Antoni Maria Claret, 13  – Pol. Ind. Santa Maria – 08271 ARTÉS, davant la qual podeu exercir, en els termes establerts en l’esmentada normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incloses en els fitxers, adreçant-vos a expomon@expomon.es

Qualsevol modificació de les vostres dades de caràcter personal haurà de ser notificada per tal que el nostre fitxer estigui actualitzat i no contingui errors. Així mateix, acceptant aquest avís legal reconeixeu que la informació i les dades personals recollides són exactes i certes.

EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES S.L. us informa de que té implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat .

AVÍS LEGAL CORREU ELECTRÒNIC

Les possibles dades de caràcter personal que puguin contenir el present correu electrònic, formen part del nostre fitxer i están protegides degudament, de conformitat amb allò establert en la LLei Orgánica 15/99 de Protecció de Dades. Pot exercir el seu dret d´accés, rectificació, cancel.lació i oposició comunicant-ho a EXPOMON PROMOCIONS I MUNTATGES, S.L. C/ Sant Antoni Mª Claret, 13, (Pol. Ind. Santa María), Artés -08271- (Barcelona) o bé dirigint-se a través de la nostra adreça de correu electrònic info@expomon.es