GRAN FORMAT

Les parets modulars de gran format es presenten amb una alçada de 360 ​​cm i una amplada de 60 cm. 

L’interior és totalment diàfan, de manera que podem accedir per a tot tipus de manteniment, com passar instal·lacions elèctriques o emmagatzemar material.
La base de les parets modulars està dotada de rodes giratòries i potes anivelladores, el que ens permet “moure” trams sencers de paret “acabada” de fins a 9 m de llarg i 360 cm d’alçada.

Les parets són desmuntables i, per tant, també emmagatzemables. En un espai de 7m2 (3,5 x 2 m) podem arribar a emmagatzemar fins a 20 metres de paret de 360 ​​cm d’altura, que correspon a una superfície de paret (a dues cares) de 140 m2

Projectes relacionats