Vitrines | Expomon

Els nostres serveis

Vitrines

Dissenyem, produïm i fabriquem tot tipus de vitrines expositives.
Les vitrines són el suport físic per exhibir de forma segura articles comercials, objectes artístics o de valor. Aquestes permeten que siguin exposats a un altura que permeti l'observació dels objectes exposats i contribueix a destacar-los sense robar-los protagonisme.
Una vitrina ha de:
-Protegir l'objecte
Permetre visibilitat
Tenir bona aparença
-Atrapar l'atenció

L'ambient interior de les vitrines pot ser controlat pel que fa a temperatura i humitat per garantir la conservació dels objectes exposats.
El més important en escollir el tipus de vitrina és considerar les característiques dels articles o objectes a exposar per establir les condicions de visibilitat i seguretat que es requereixin. Per això el nostre equip de disseny aconsella al nostre client que tipus de vitrina li convé i que tipus de requisits necessita.
Tipus de vitrina:
-vitrines horitzontals
-vitrines verticals
-vitrines de paret i encastades
-vitrines centrals i de plataforma