Produccio i muntatge audiovisual, pantalles, projectors, monitors | Expomon

Els nostres serveis

Produccions i Instal·lacions Audiovisuals

A EXPOMON podem realitzar produccions audiovisuals, programar equips i dispositius i portar a terme el muntatge i les instal·lacions audiovisuals necessàries.