Il·luminacio exposicions, focus, leds, caixes de llum | Expomon

Els nostres serveis

Il·luminació

La il·luminació és una part molt important en els espais efímers. Il·luminem tot tipus d’espais, peces i vitrines, per tal de donar la màxima importància a la peça a exposar.