Exposicions, museografia, events, vitrines | Expomon

08/02/2018 - Músiques a l'antiguitat

En el campo de batalla, a la cabeza del poder o con una intermediación entre hogares, la música tenia funcions molt diverses a les societats antigues.
L'Obra Social "la Caixa", el Musée du Louvre y el Musée du Louvre-Lens presenten la primera exposición en Espanya dedicada a la música de las civilizaciones antigues de Oriente, Egipte, Grècia i Roma.