Exposicions, museografia, events, vitrines | Expomon

11/12/2017 - Museografia de primera

 

L'Institut de Cultura de Barcelona va inaugurar el mes de gener de 2015 el Museu de les Cultures del Món. Està destinat a la difusió i al coneixement de la creació artística de cultures estrangeres i s’allotja en els Palaus Nadal i del Marquès de Llió, situats al car­rer de Montcada de Barcelona. S’exhibeix una selecció de 2.300 objectes d’art que componen la cessió que la Fundació Folch ha fet a l’Ajuntament de Barcelona durant vint anys. Juntament a aquesta selecció, també s’hi exposen objectes procedents de la Fundació Arque­ològica Clos, de la col·lecció Duran Vall-Llosera i del Museu Etnològic de Barcelona.

Museografia de primera
Segons els mateixos autors, la fron­tera entre museografia i arquitectura era molt clara i això no va comportar conflictes. El recorregut segueix el fil conductor dels diferents continents. L’únic continent que no té objectes exposats, l’europeu, es fa present i queda representat en la pròpia edi­ficació i tota una senyalística en va fent explicacions del recorregut i les parts de l’edifici.

Un dels elements més ben pensats del projecte museogràfic són les vitrines i expositors.

També van ser dissenyades expres­sament per a l’ocasió. Es van utilit­zar vidres ultratransparents i antire­flectors, on l’efecte de desaparició és impressionant. Ho comprovareu si visiteu el museu. El detall de les frontisses era clau: es van analitzar diverses frontisses del mercat, però cap complia les especificacions necessàries per poder obrir i tancar la vitrina correctament i amb total garanties. Per aquest motiu es va dissenyar, certificar i patentar una nova frontissa adaptada per a les vitrines del nou museu. Cada deci­sió exigia una visita, una reunió, una presa de decisions… El procés va ser evidentment complex.