Exposicions, museografia, events, vitrines | Expomon

02/07/2018 - Adjudicació Concurs Museu de Ciències La Tela Granollers

L’empresa  EXPOMON  PRODUCCIONS  I  MUNTATGES,  SL  portarà  a terme el contracte mixt de serveis per al disseny, subministrament, instal·lació i manteniment dels  equipaments  de  l’exposició  permanent  del  Museu  de  Ciències  Naturals  «La  Tela»  de Granollers